Eduard Klena Články

Prírastok do Bratislavy -> Platform House Gallery

Prírastok do Bratislavy -> Platform House Gallery

V bratislavskom Novom Meste prednedávnom otvorili nový výstavný priestor, o ktorom sme hodili reč s jeho dvojicou autorov Mariannou Brinzovou a Andrejom Jarošom.
Kto vôbec stojí za myšlienkou Platform house gallery?

 

Andrej: Oslovila nás spoločnosť Platform House, čo je nové start-upové centrum v Bratislave, v bývalých továrenských priestoroch, zaujímavo členených cez tri poschodia. Oslovili ma, lebo poznali moju predcházajúcu prácu v bratislavskej Flatgallery. Nestáva sa to často, že by bol kurátor takto oslovený, a mne napadlo, že Marianna má skúsenosť s organizáciou v takýchto netradičných priestoroch. Spoločne sme si toto miesto pozreli a vrhli sme sa do toho.

 

Marianna: Bola tu podmienka, aby sme tu mali mladú maľbu, študentov a absolventov s preferenciou vyššej farebnosti, nič pochmúrne. Ja som urobila výber zhruba dvadsiatich autorov, následne sme ho s Andrejom prešli a poslali majiteľom Platform House na schválenie. Oni sami následne vybrali zatiaľ troch autorov, ktorých budú prezentovať do konca roka 2019. No a ďalší rok ideme riešiť formou opencall, požiadať o grant a následne vytvoriť selekciu na rok 2020.

 

 

Čo by ten výstavný plán na rok 2020 mal zhruba obsahovať? Ako bude tento opencall koncipovaný?

 

Andrej: Nechceme byť úzkoprsí, zameraní len na maľbu. Tento priestor je tak zaujímavý a ponúka také možnosti, ako sú video inštalácie, inštalácie, performance… Dáva príležitosť prezentovať aj iné formy umenia s tým, že nie len maľba je súčasné umenie. Výhľadovo by som to videl, ako kultúrne centrum s výstavným plánom. Myslím si, že ľudia v Bratislave uvítajú nový priestor, aj keď je galérií v Bratislave pomerne dosť. 

 

Marianna: Bavili sme sa o tom, že by sme to mohli spojiť s nejakými diskusiami. Ja som chodila na FAVU, kde sme mali galériu a takže predtým, ako nastala vernisáž, konala sa prezentácia autora. Čiže nejakou podobnou formou by sme chceli hýbať aj týmto projektom. Dozvedieť sa niečo od autora a o autorovi, nie len to, čo aktuálne vystavuje na vernisáži, ale aj širší kontext jeho predchádzajúcej práce a viesť diskusiu.

 

Andrej: To je určite dôležité, pretože v súčasnej dobe je umenie tak komplikované a komplexné, že človek sa môže vo význame diela stratiť. Chceli by sme sa vyhnúť klasickej vernisáži s prečítaním autorského textu. Chceme, aby mal návštevník hlbší zážitok.

 

Marianna: Chceli by sme prebúrať bariéru medzi autorom a divákom, ktorý sa zvyčajne hanbí pýtať a podobne.

 

 

Čím chce nová galéria vystúpiť mimo ostatné galérie v meste?

 

Andrej: Chceme pracovať s ťažším priestorom, tým že sa nejedná o klasickú white cube gallery, a s tým pracovať. Autor musí byť ochotný fungovať site specific, v rôznych netradičných polohách.

 

Na margo opencallu, budete vyberať vystavujúcich vy dvaja, ako korunní kurátori?

 

Andrej: Plánujeme si postaviť komisiu, kde by sme niekoho prizvali, za fotografiu a tak ďalej, aby sme sa vyhli osobným preferenciám a dali šancu všetkým.

 

Kto je v tomto špecifickom priestore vaša cieľovka? Kto je váš divák?

 

Andrej: Určite sa venujeme aj ľuďom mimo výtvarnej obce, napríklad tunajším zamestnancom, kde im skvalitňujeme ich pracovný priestor a zároveň je to meeting point, kde chodia rôzni podnikatelia, startupisti, kreatívni ľudia a ich klienti. Ľudia, ktorí bežne do kontaktu so súčasným umením neprídu. Zároveň pomýšľame na akési “private views” pre zberateľov, aspoň raz za každú výstavu. Chceme, aby to bolo živé, aby sa o tom ľudia dozvedeli, aby sa tu niečo dialo. Lokalita je zároveň fajn, galéria nie je nikde zastrčená, ja ne ceste do Novej Cvernovky, a môže sa tu kde kto zastaviť.

 

Čo z tohto filantropického počinu má Platform house?

 

Andrej: Tento priestor je kvalitne zhodnotený, je kvalitne vyplnený, že tu jednoducho nevisia nejaké lacné plagáty, alebo ikea serigrafie. Oni sami si zároveň začínajú stavať vlastnú zbierku a budú sprostredkovávať následný možný predaj diel. Majitelia tohto priestoru sú veľmi progresívni a vedia, že umenie má v spoločnosti dôležitú rolu. Robia dobrú osvetovú a spoločensky prospešnú činnosť.

 

 

Máte nejaký teaser, prečo chodiť práve do Platform house gallery?

 

Andrej: Tým, že ide o celkom iný priestor, je tu posilňovňa, je tu šmykľavka, tak tu človek môže vypnúť a oddýchnuť si. Je to podnetný a veselý priestor, nejedná sa o nič strohé.

 

Marianna: Človek sa tu môže počas vernisáže zabaviť, sú tu aj hudobné nástroje, kde si môže zahrať, môže sa tu aj pošmýkať, je to trošku iné.

 

Andrej: Nie sme v žiadnom brutálne výstavnom priestore, ale máme tu bonus toho užiť si priestor obohatený kvalitným umením, kde sa človek môže prísť zabaviť s priateľmi.


 

-


 

Zhrnutie.

 

Platform house gallery predstavuje chvályhodnú iniciatívu ľudí mimo súdok výtvarnej obce, čo hodnotím ako veľmi pozitívne a je skvelé, že do výstavného výberu vstupuje niekto dostatočne erudovaný. Plány autorov sú ambiciózne a bude zaujímavé sledovať, či budú dotiahnuté.

Priestor samotný mi príde skutočne veľmi komplikovaný, naplnený všemožným zábavným materiálom, napríklad obrovskou šmykľavkou cez niekoľko poschodí v atriu otvorenej budovy v štýle “google office” a vystavujúci autor sa s tým všetkým bude musieť vyrovnať, ak nepôjde len o predajnú výstavu, ale o site specific inštaláciu, spomenutú v rozhovore. Osobne som mal trochu problém zistiť, kde prebiehajúca výstava začína a končí a trošku ma zamrzelo, že spoločné priestory sú skrášlené obrazmi typu Empire State Building v New Yorku, čo trochu dehonestuje vystavujúceho umelca (aktuálne obrazy Lucie Horvátovej). Napriek tomu projektu treba držať palce a sledovať jeho ďalší rozvoj.