Čomu sa venujeme

Skúmame

dianie v oblasti súčasného umenia, sledujeme príležitosti pre vystavovanie, uplatnenie výtvarníkov a možnosti financovania ich tvorivých aktivít

Konzultujeme

s výtvarníkmi, galériami a kultúrnymi inštitúciami ich postupy v otázkach budovania značky a sebaprezentácie

Organizujeme

Podujatia a semináre zamerané na zlepšovanie povedomia o výtvarnom umení a praktických otázkach trhu s umením

Spájame

komerčný sektor s výtvarným umením a pomáhame mu lepšie využívať produkty umenia, a značku výtvarníka

„Keď spolu večerajú
bankári, hovoria o umení,
keď spolu večerajú umelci,
hovoria o peniazoch”
O. Wilde