Open Cally
Eduard Klena
26.11.2019

Deadline
24.12.2019

A7 gallery v Banskej Bystrici

 

 

otvára opencall pre výstavné projekty na rok 2020. Je otvorená vizuálnym umelcom bez obmedzenia veku a média.

Svoj projekt posielaj na > a7rooms@gmail.com >> najneskôr do vianoc 2019 !

 

Viac info v linku dole >>>