Aktivity

individuálnych
konzultácií:
13

zorganizovaných
konferencií:
2

skupinových
seminárov:
7

Na Našich konferenciách vystúpili:
Roman Tyc
Hans Knoll
Tomáš Umrian
Ondřej Horák
Jana Németh
Jaro Varga
Boris Sirka
Róbert Slovák
Owl illustration agency
LITA

Pre výtvarníkov

Otázkam prezentácie, vystavovania a financovania svojich tvorivých aktivít sa venujeme profesne. Dospeli sme do bodu, v ktorom chceme naše skúsenosti odovzdať. Vzájomným dialógom chceme skúsenosti nadobúdať a ďalej šíriť. Skúmame oblasti ako je financovanie umeleckej tvorby, sebaprezentácia, vystavovanie, komunikácia a všetko, čo súvisí s praktickými otázkami výtvarného života.

Pre koho sú naše aktivity určené?

Študentom výtvarných odborov
Absolventom umeleckých škôl
Etablovaným a aktívnym umelcom
Výtvarníkom
Dizajnérom
Tvorcom úžitkového umenia

Čo pre Vás vieme urobiť?

Poskytujeme individuálne pro bono konzultácie v oblasti financovania umeleckých projektov, maketingu a uplatnenia sa na trhu

Organizujeme semináre na témy financovania umeleckých projektov, marketingu výtvarníka a uplatnenia sa na trhu s umením

Organizujeme konferenciu Marketing pre výtvarníkov

Vytvárame funkčnú sieť kontaktov medzi výtvarníkmi a profesionálmi z oblastí ako je kultúrny manažment, marketing a grantové schémy

Prevádzkujeme portál ultrafialová.sk, ktorý agreguje príležitosti na vystavovanie, granty, súťaže, rezidencie a iné informácie dôležité pre praktické uplatnenie výtvarníka

Robíme výskum a aktívne hľadáme spôsoby prezentácie a financovania umeleckých aktivít

Potrebujete konzultáciu?

Je dobré premyslieť si, v ktorej oblasti potrebujete pomôcť. Čím špecifickejší je Váš problém, tým ľahšie sa nám bude hľadať riešenie. Kontaktujte nás emailom, alebo telefonicky. Dohodneme si stretnutie u vás v ateliéry, alebo kdekoľvek pri pive v neformálnom prostredí. Stretneme sa radi s každým.